Soriano & Rivera Wedding December 2, 2018

Malamig ang venue at mababait ang staff.